Snel naar
Inhoud

Franchise organisatie

De Keurslager Franchise Organisatie is ontstaan vanuit de gedachte om bestaande Keurslagerondernemers in de gelegenheid te stellen hun winkel te kunnen verkopen, om jonge starters in het zadel te zetten én om op termijn de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Goede locaties blijven voorbehouden aan Keurslagers. Het franchiseconcept is ontwikkeld als aanvulling op de Keurslagerformule.

Uitgangspunten

Voor de samenwerking gelden de volgende uitgangspunten:

 • de vestigingen van de Keurslager Franchise Organisatie worden ondersteund door een centrale organisatie. Deze organisatie fungeert als formulebeheerder. De vestigingen worden franchisenemer van de franchiseformule via een franchiseovereenkomst
 • de centrale organisatie is opgericht vanuit de gedachte dat samenwerking wordt aangegaan om kostenbesparingen te realiseren en om kennisoverdracht door ervaring, opleidingen en trainingen te optimaliseren. Verder dient de centrale organisatie de kwaliteit van de aangeboden producten te controleren
 • voor startende Keurslager franchisenemers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het financieringsarrangement, dat wordt aangeboden

Taakverdeling

De Keurslager Franchise Organisatie heeft de volgende taken:

 • innovatie, onderhoud en bewaking van de formule
 • sluiten van collectieve overeenkomsten inzake inkoop
 • support aan franchisenemers
 • administratieve ondersteuning en bedrijfsvergelijking
 • organiseren van opleiding en training

Plichten franchisenemers

De Keurslager franchisenemer draagt zorg voor:

 • het optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • relatiebeheer lokale markt
 • optimalisatie bedrijfsvoering
 • loyale bijdrage aan het systeem
 • bewaken van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten

 Menu onder