Snel naar
Inhoud

Vraag en antwoord franchise

1. Aankoop zaak

Betaalt de Keurslager Franchise Organisatie (KFO) de aankoop van de zaak? Nee, dit wordt gedaan door de franchisenemer.

2. Lidmaatschap

Is de franchisenemer daarnaast ook gewoon lid van de vereniging? Ja, hij / zij komt ook naar de werkgroepavonden.

3. Eigenaar zaak

Is de KFO eigenaar van de zaak? Nee, de franchisenemer wordt eigenaar van de zaak.

4. Huur

Staat de KFO garant voor de huur als de franchisenemer vroegtijdig staakt? Nee, maar de KFO zal er ten alle tijden zorg voor dragen een nieuwe kandidaat te vinden.

5. Duur contract

Kan het contract verlengd worden? Ja, wanneer daar behoefte aan is, kan het contract voortgezet worden.

6. Bestaande leden

Kunnen bestaande leden toetreden tot de KFO? Ja, dit kan eveneens voor een periode van 5 jaar.

7. Financiering

Wie regelt de financiering? De KFO doet de aanvraag en de franchisenemer tekent de offerte.

8. Verzekeringen

Zitten er ook verzekeringen in het pakket? Dit is optioneel, maar biedt de franchisenemer wel veel voordeel.

9. Onderhandelingen

Wie doet de verkooponderhandelingen met een bestaande Keurslager? Dit wordt gedaan door een onafhankelijke partij aangezien de franchisemanager geen belangenverstrengeling wil hebben met bestaande leden.

10. Accountant

Is de franchisenemer verplicht een aangestelde accountant te nemen? Nee, maar er zal een aanbeveling plaatsvinden vanuit de KFO.

11. Inschrijving

Kun je jezelf inschrijven voor franchise en wie draagt zorg voor de zaak? Ja, je kunt aangeven dat je graag als franchiseondernemer je eigen Keurslagerij wilt beginnen. Allereerst zal er gekeken worden in de bestaande database van te koop staande Keurslagerijen, die voldoen aan de norm. Daarna zal er gekeken worden of een nieuwe locatie in aanmerking komt.

 


Menu onder