Vooropgesteld, elke Keurslager verstaat zijn vak. Om bij te blijven – en kennis te delen – kan hij terugvallen op een professionele organisatie: de Vereniging van Keurslagers. 

Zelfstandige slager

Zelfstandige slager

Zelfstandig ondernemen is heel belangrijk voor een Keurslager. Met het formulehandboek als leidraad kan hij zijn winkel optimaal afstemmen op de smaakvoorkeur van de klanten.

Wel wisselen Keurslagers onderling graag ervaringen uit. Ze ontmoeten elkaar tijdens werkgroepbijeenkomsten. Dan houden zij zich vooral bezig met productontwikkeling. De werkgroepvoorzitter heeft zitting in de ledenraad. Dat is het beleidsbepalende orgaan van de Keurslager organisatie. Zo heeft elke Keurslager een stem in het landelijke beleid.   

Specifieke kennis Keurslagervereniging

Specifieke kennis Keurslagervereniging

Naast het contact met collega’s heeft een Keurslager veel contact met de medewerkers van de Keurslagervereniging. Deze organisatie blinkt uit in de volgende disciplines: 

  • Productontwikkeling
  • Worstmakerij
  • Maaltijden en catering
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Verkoop en klantgerichtheid
  • Consumentenbenadering
  • Bedrijfseconomische zaken

Samen met zijn vaste aanspreekpunt stelt elke Keurslager een jaarplan op. Hierin wordt ook opgenomen in welke van de bovengenoemde disciplines hij zich wil ontwikkelen. 
 

Vacatures

Heb je interesse om het team bij de Vereniging van Keurslagers te komen versterken?